s

Cum se naşte clincherul

Prima şi cea mai importantă etapă în lanţul tehnologic de fabricare a clincherului este pregătirea şi extragerea materiei prime. În compania «Kerameya» cea mai mare parte de materie primă se extrage din cariera proprie, situată în apropierea platformei industriale şi se aduce la uzină cu mijloace de transport auto.

Argila adusă din alte părţi ajunge la uzină cu transport feroviar. Toată argila se descarcă pe platformă, se însilozează şi se maturizează.

Acest proces este absolut necesar pentru că oferă următoarele avantaje:

 • asigură activitatea neîntreruptă în cazul în care accesul în carieră devine imposibil din cauza vremii urâte;
 • asigură omogenitatea deplină a umidităţii tuturor particulelor, care formează silozul (grămada), adică se asigură omogenizarea argilei;
 • se înlătură în mod eficient posibile neuniformităţi în straturile argilei de carieră pentru a obţine într-un final o şarjă uniformă.

Tehnologia de fabricaţie a clincherului companiei «Kerameya» se bazează pe o experienţă mondială în acest domeniu de peste 200 de ani, pe posibilităţile utilajelor moderne, experienţa şi cunoştinţele specialiştilor companiei.

Însăşi natura favorizează «naşterea» unui astfel de produs, precum «clincherul», în acest proces participând toate stihiile - argila, apa, aerul şi focul!

În procesul de fabricare a produselor ceramice clincher masa ceramică de înaltă calitate se amestecă cu apa, se formează prin metoda extruziunii în vid, se usucă şi se arde la temperaturi până la 1200°C.

Extruziunea sau în traducere ad-literam «extracţia» este un proces tehnologic de formare a produselor. Cu ajutorul extruderului, care în activitatea sa aminteşte de o maşină de tocat carne, amestecul de materie primă se trece, se etanşează şi iese sub formă de şipcă. În continuare şipca se taie cărămizi.

Pentru îmbunătăţirea proprietăţilor de formare şi pentru ai conferi produsului ceramic elasticitate, din masa argiloasă ceramică în timpul formării se scoate aerul cu ajutorul unei pompe cu vid, adâncimea vidului alegându-se în mod individual pentru fiecare masă.

Arderea clincherului este momentul cheie şi cel mai important în procesul tehnologiei de fabricaţie. Este un proces ireversibil de schimb de căldură dintre materia brută uscată şi pereţii încălziţi ai cuptorului de ardere. Mai întâi, materia brută se încălzeşte până la temperatura la care se dispare umiditatea de prisos, la ridicarea ulterioară a temperaturii încep procesele în faza solidă, în timpul cărora se formează topituri solide şi începe formarea produsului ceramic.

La atingerea unei anumite temperaturi, produsul se ţine un oarecare timp, apoi începe răcirea care decurge în două etape. La început temperatura este întreruptă rapid (răcire rapidă), iar apoi încet, pentru a nu apărea rebuturi la trecerea punctului de modificări polimorfe ale cuarţului.

La arderea produselor obişnuite calcularea temperaturii maxime de ardere şi ţinere se ţine astfel, încât să se consume cantitatea minimă de resurse energetice, necesare doar pentru începutul formării produsului ceramic. În cazul arderii clincherului trebuie să se obţină o cantitate maximă a etapei lichizi, să nu se permită emailarea materiei ceramice şi pentru a prevenit deformările suprafeţei într-un astfel de caz.

Materia primă reprezintă temelia temeliilor

Materia primă reprezintă temelia temeliilor în cazul organizării fabricării de ceramică. Aşa a fost şi aşa va fi mereu. Mama natură i-a lăsat omului o mulţime de varietăţi de materiale argiloase. Însă pentru producerea unei ceramici de calitate superioară este necesară argilă cu proprietăţi specifice, care să asigure stabilitatea procesului de fabricaţie la toate etapele procesului tehnologic, şi să garanteze indicatori fizico-mecanici înalţi ai produselor.

Nici o argilă nu poate satisface 100% toate cerinţele tehnologiei, de aceea specialiştii compun un amestec special (şarjă) din câteva tipuri de argilă şi diferite adaosuri pentru a le conferi produselor finite forma, culoarea şi indicatorii fizico-mecanici.

Pentru produsele noastre sunt utilizate diferite amestecuri din materie primă proprii şi adaosuri care ajung la uzină din toate colţurile Ucrainei.

Argilele, îndeosebi cele care după ardere devin albe, reprezintă mândria ţării, şi merg la export. Zăcămintele principale de argilă car după ardere devine albă se află în Estul Ucrainei. Rocile magmatice şi nisipurile sunt aduse din Ucraina de Vest, componentele feldspatice sunt aduse din Centrul ţării noastre. «KERAMEYA» dispune de zăcăminte proprii de argilă de înaltă calitate. Specialiştii uzinei au elaborat şi continuă să desăvârşească compoziţii de masă ceramică pentru produsele KlinKeram şi BrukKeram, asigurând constanţa culorii şi caracteristicilor de rezistenţă.

În şarja pentru blocurile ceramice poroase TeploKeram se adaugă rumeguş de lemn calibrat, fapt care îi conferă produsului finit porozitate şi asigură indicatorii termotehnici ridicaţi, transformând blocurile în material termoizolant pentru pereţi.

Avantajele concurenţiale

Printre principalele avantaje ale produselor companiei «Kerameya» se numără:

 • materia primă formată din mai multe componente de la diferite zăcăminte
 • conţinutul unic al şarjelor asupra cărora activează specialişti bine calificaţi.

Caracteristici

Viitor sigur

Caracteristice tehnice de exploatare a produselor

«Kerameya» este întreprinderea ucraineană specializată în producţia de cărămidă ceramică clincher «KlinKeram», pavaje ceramice clincher «BrukKeram» şi blocuri ceramice clincher «TeploKeram». Produsele fabricate «Kerameya» le obţine în urma arderii la temperaturi înalte a argilei plastice de calitate selecţionată până la «coacerea» deplină, fără incluziuni şi fără goluri.

Tocmai această tehnologie conferă tuturor produselor calităţi excepţionale, adică rezistenţă ridicată şi durată de viaţă lungă. Toţi aceşti indicatori depăşesc cu mult standardele europene şi ucraineane în vigoare în prezent, fapt confirmat prin certificat de conformitate pentru fiecare tip de produse fabricate.

Lista actelor normative, conform cărora se fabrică produsele companiei «KERAMEYA» SRL:

 • Condiţii tehnice TU U V.2.7-26.4-34327895-001:2008 Clincher ceramic pentru placarea faţadelor «KlinKeram» şi pavaje pentru drumuri «BrukKeram»
 • Standardul de Stat al Ucrainei DSTU B V.2.7-245:2010 Produse ceramice clincher. Condiţii tehnice
 • Standardul de Stat al Ucrainei DSTU BV.2.7-61-97 Cărămidă şi pietre ceramice simple şi pentru placare. Condiţii tehnice
 • EN 771-1:2011 Cerinţe tehnice faţă de elementele zidăriei – Partea 1: Cărămizile din argilă
 • EN 1344:2002 Pavaje clincher- Cerinţe şi metode de testare

«Kerameya» oferă pentru toate produsele o garanţie de 100 de ani.

ВSpre deosebire de cărămida ceramică de faţadă, tencuiala de faţadă, pavajele din ciment şi nisip, cărămida clincher are un avantaj multiplu în durata sa de viaţă şi în rezistenţă.

Durata lungă de viaţă este derivata următorilor indicatori:

 • Rezistenţa — care se caracterizează prin limita de rezistenţă la compresiune şi la încovoiere, pe care cărămida le suportă până la începutul distrugerii sale.
 • Absorbţia de apă  — posibilitatea cărămizii de a absoarbe umiditatea până la saturaţie deplină. Cărămida cu absorbţie mare de apă nu poate avea rezistenţă ridicată la îngheţ.
 • Rezistenţa la îngheţ — numărul de cicluri de «îngheţare-dezgheţare» în stare saturată de umiditate, pe care cărămida le suportă până la începutul distrugerii.

Absorbţia de apă a materialelor ceramice este caracterizează de mărimea porilor şi de nivelul corespunzător de coacere, care la rândul său influenţează multe proprietăţi de muncă ale produselor ceramice pentru construcţii: rezistenţa la îngheţ, permeabilitatea la vaporii de apă, permeabilitatea la aer; îmbinarea cu mortarul, impuritatea etc.

Caracteristicile tehnice ale cărămizii ceramice clincher KlinKeram:

 • Marca de rezistenţă – M 350
 • Rezistenţă la îngheţ (cicluri) > F 150
 • Absorbţia de apă - până la 5%

Caracteristicile tehnice ale pavajelor ceramice clincher BrukKeram:

 • Marca de rezistenţă (categoria І, categoria a ІІ-a) – respectiv M650, M 450
 • Rezistenţă la îngheţ (cicluri) - F 250
 • Absorbţia de apă (categoria І, categoria a ІІ-a) – până la 2%, până la 4%
 • Rezistenţa la uzură, g/m2 – 0,35

Toate nuanţele şi culorile produselor companiei «Kerameya» sunt obţinute pe parcursul procesului de ardere la temperaturi înalte, au fost elaborate facturi originale care sunt în acelaşi timp şi exclusive. Prin urmare, clincherul fabricat de compania «Kerameya» are nu doar cea mai ridicată calitate, dar asigură şi o gamă largă de soluţii de design. Toate aceste avantaje evidenţiază produsele uzinei «Kerameya» între producătorii ucraineni şi de peste hotare!